Thông tin giao hàng

* Là thông tin bắt buộc phải điền

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!

Phương thức thanh toán:

Quý khách có thể thanh toán cho chúng tôi bằng cách chuyển khoản trực tiếp tại ngân hàng, chuyển qua thẻATM, hoặc qua INTERNET BANKING  qua tài khoản:

Công ty Cổ phần tinh hoa nghệ thuật Thêu Việt

Số tài khoản: 110000097934

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - cn Quang Trung

Ghi rõ: [Tên]_[SĐT] - Đặt mua tranh sơn dầu mã:......

payment
arrow